TINH THẦN DGO

DGO GROUP quy tụ những cá nhân có tài năng, bản lĩnh, có nhiệt huyết và tinh thần làm việc quyết liệt!

Mỗi thành viên đều không ngừng nỗ lực học hỏi, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, luôn lấy 5 giá trị cốt lõi của DGO làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi.

ĐA DẠNG VĂN HOÁ

DGO GROUP luôn tôn trọng sự khác biệt và ghi nhận mọi ý kiến của các cá nhân thông qua việc xây dựng hòm thư góp ý, lấy ý kiến dân chủ…

Chúng tôi tin rằng mọi sự khác biệt sẽ là động lực cho sáng tạo và thúc đẩy tư duy đổi mới.

THỐNG NHẤT BẢN SẮC

Chúng tôi đề cao sự đoàn kết và thống nhất tư tưởng trong văn hoá nội bộ. DGO phát động các hoạt động tập thể như Tháng công nhân, Ngày truyền thống công ty, Ngày cải tiến, Giờ hạnh phúc…để mỗi cá nhân có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với nhau, ứng xử trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những xung đột, khó khăn trong công việc, nâng cao hiệu quả làm việc.

Mỗi thành viên đều gắn bó và coi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mọi người cùng sống, làm việc và tự hào là một phần của DGO GROUP.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

DGO GROUP , chúng tôi tin rằng nhân sự là tài sản quý giá nhất!

Sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ là động lực để doanh nghiệp phát triển và góp phần vào sự đi lên của xã hội. Mối quan hệ mật thiết đó hình thành nên những giá trị bền vững cho các thế hệ tương lai.

+ nhân: Hiểu và phát huy được thế mạnh của bản thân để phát triển và hỗ trợ người khác.

+ Lãnh đạo: Nâng cao khả năng dẫn dắt và định hướng phát triển đội ngũ.

+ Tập thể: Môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng để phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến. Tôn vinh thành tích, hài hòa lợi ích của từng cá nhân với tập thể. Mỗi cá nhân đều có cơ hội được học tập nâng cao nghiệp vụ thông qua các chương trình đào tạo định kỳ và đề xuất đào tạo riêng biệt.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Bảo vệ môi trường sống không chỉ là nhiệm vụ của thời đại, mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể DGO GROUP.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo và cải tiến quy trình để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, đồng thời tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, hạn chế rác và xử lý chất thải cuối cùng.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

DGO GROUP đã và đang thực hiện các chương trình thiện nguyện thiết thực để giúp đỡ cộng đồng như áo ấm cho trẻ em vùng cao, ủng hộ đồng bào lũ lụt, hiến máu nhân đạo…

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển DGO đã kết hợp với Viện Hoá Học – Đại học Bách Khoa thực hiện chương trình thực tập định kỳ, tạo cơ hội cho các sinh viên tiếp xúc với quy trình sản xuất thực tế.

DGO đã tạo ra việc làm trực tiếp cho hơn 200 nhân sự và hàng ngàn công việc gián tiếp khác trên toàn quốc.