DGO GROUP VIỆT NAM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC.

Cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của thời đại, DGO GROUP Việt Nam quyết tâm ghi dấu thương hiệu ở 63 tỉnh thành của Việt Nam và hướng tới mục tiêu vươn ra khu vực ASEAN.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, trở thành thương hiệu sơn, chất phủ hàng đầu Đông Nam Á.

Sứ mệnh

  • Sứ mệnh của DGO Việt Nam là thông qua nghiên cứu ứng dụng khoa học để cung cấp sản phẩm chất phủ trang trí, bảo vệ và các giải pháp ưu việt phục vụ đời sống con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI